Ваш телефон:
Ваш email:

АБОНЕМЕНТ НА ГАЗЕТУ

(індекс видання)

Кількість комплектів

(найменування видання)
На рік по місяцям

123456789101112
Куди
Кому

ДОСТАВНА КАРТА-ДОРУЧЕННЯ на

60550
(найменування видання)
Вартість передплати грн коп Кількість комплектів
за приймання грн коп

На 2022 рік по місяцях

123456789101112